Wiele atrakcji i smakowitych degustacji czekało uczestników Festynu „Komarowski Uśmiech Lata”, który odbył się w niedzielę 20 lipca 2014 roku na boisku sportowym „Legion” w Komarowie-Osadzie. Patronat medialny objęła Kronika Tygodnia. Wśród gości obecni byli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Zając, Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Marian Jaworski, Radny Rady Powiatu Zamojskiego Pan Stanisław Barteczko.

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Krystyna Bondyra, Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie – Pan Ryszard Borowski, Radny Rady Powiatu Zamojskiego Pan Stanisław Barteczko, Wójtowie Gmin: Bełżec – Pan Andrzej Adamek, Łabunie – Pan Antoni Wojciech Turczyn, Ulhówek – Pan Łukasz Kłębek, Sitno Pan Kajetan Protas i Komarów-Osada – Pani Wiesława Sieńkowska; Redaktor Naczelny „Kroniki Tygodnia” – Pan Piotr Pyrkosz, Prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” – Pani Ewa Piwko-Witkowska, Prezes LGD „G 6 Grzędy Sokalskiej” – Pan Józef Woch, Kierownik Biura LGD: „Ziemia Zamojska” – Pani Dominika Witkowska, oraz Dyrektor Powiatowego Banku Spółdzielczego w Komarowie-Osadzie – Pani Zofia Płaza.W czasie pikniku zostały podsumowane plebiscyty przeprowadzone przez Kronikę Tygodnia: „Najlepsze Gosposie Zamojszczyzny 2014” i „Super Orkiestra 2014”. W obu kategoriach laureaci otrzymali wartościowe nagrody.

Różnorodne „Smakami Komarowa” przygotowało 11 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Komarów-Osada: Krzywystok, Ruszczyzna, Wolica Śniatycka, Antoniówka, Śniatycze, Kadłubiska, Dub, Zubowice, Komarów-Wieś, Janówka, Klub Seniora „Legenda” . Przygotowane potrawy to prawdziwe rozkosze dla podniebienia, które na długo zostaną w pamięci. Potrawy biorące udział w konkursie zostały ocenione przez Komisję w składzie: Pan Tomasz Zając, Pan Marian Jaworski, Pani Krystyna Bondyra, Pan Ryszard Borowski, Pan Stanisław Barteczko i Pan Stanisław Siek. Komisja doceniła pracę wszystkich Pań i przyznała równorzędne nagrody. Wyrażamy szacunek dla gospodyń z naszej gminy, których codzienna praca stała się pasją i sposobem na życie. Jesteśmy przekonani, że uznanie komisji jest dla Pań najlepszą nagrodą oraz zachętą do dalszego zaangażowania, w to, co robicie.

Na scenie zagrała Kapela Stah z Werbkowic, wystąpiły orkiestry dęte z Zubowic i Sitna. Odważniejsi mogli spróbować swoich sił w tanecznym treningu – Zumbie, której pokaz przeprowadziła Roksana Łasocha z grupą.

Dobre humory, radosna piknikowa atmosfera i piękna słoneczna pogoda towarzyszyły całej imprezie, którą zakończyła zabawa pod gwiazdami z zespołem Ventus i DJ SML.

Organizatorzy pikniku: Samorządowy Ośrodek Kultury, PHU Dreams, Jednostka OSP z Komarowa-Osady i Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze.

Skip to content