Szkolenia strażaków-ochotników OSPW dniach 12- 15 listopada 2013 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz na terenie jednego ze złomowisk w Zamościu  prowadzone było szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników OSP. W szkoleniu uczestniczyło 5 strażaków – ochotników z ochotniczej straży pożarnej w Zubowicach (Jakubiak Wojciech, Jakubiak Kamil, Wołk Krzysztof) i Komarowa-Osady (Moździerski Mateusz, Zarębska Kamila).  Celem szkolenia było nabycie przez strażaków – ratowników OSP umiejętności prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. W szkoleniu uczestniczyli druhowie z tych jednostek OSP , które posiadają sprzęt ratownictwa technicznego.

 

W dniach od 13 kwietnia 2013 r do 16 listopada 2013 r. na terenie Gminy Komarów-Osada zostało przeprowadzone szkolenie podstawowe dla strażaków – ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. W szkoleniu uczestniczyło 49 strażaków- ratowników. W dniu 16 listopada został przeprowadzony egzamin przez komisję egzaminacyjną Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu pod przewodnictwem młodszego brygadiera Tomasza Burcona. Egzamin składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Do egzaminu przystąpiło 22 strażaków, wszyscy zdali egzamin i otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Skip to content