250_wykrzyknik.jpgKonkurs został zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komarowie-Osadzie.
Druga  edycja konkursu plastycznego "Nałogi złudna wolność" została rozstrzygnięta. Wpłynęło 40 prac uczniów ze szkół z terenu Gminy Komarów-Osada a w szczególności ze Szkół Podstawowych z: Komarowa-Osady  i  Antoniówki.

Uczestnicy konkursu nadesłali prace w trzech kategoriach, nie wpłynęły prace z kategorii gimnazjum.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca GKRPA Urszula Pakuła
Z-ca Joanna Janczak
Członek Magdalena Bąk
Członek Janusz Bogatko
oceniła prace i przyznała nagrody i wyróżnienia w III kategoriach wiekowych:

Kategoria I – II
I – Samuel Więcek SP Komarów-Osada
II – Kacper Andrzejewski SP Komarów
III – Wojciech Pokryszka SP Antoniówka

Kategoria III – IV
I – Sandra Baranowska SP Komarów-Osada
II – Amelia Szajewska SP Komarów-Osada
III – Izabella Dworniczak – Komarów-Osada
Wyróżnienia:
Kacper Cyc SP Komarów-Osada
Kinga Łaba SP Antoniówka

Kategoria V – VI
I – Robert i Krzysztof Struzik SP Komarów-Osada
II – Adrian Bil SP Komarów-Osada
III – Katarzyna Łaba SP Antoniówka
Wyróżnienie:
Patrycja Presz SP Antoniówka

Wręczenie nagród nastąpi 11 grudnia w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczestnikom konkursu oraz nauczycielom prowadzącym za zainteresowanie tematem.
Skip to content