21 października 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Zubowicach odbyła się uroczysta akademia poświęcona oficjalnemu przyjęciu uczniów klasy I do szkolnego grona. Pierwszoklasiści zaprezentowali część artystyczną i złożyli ślubowanie. Pasowania uczniów dokonała Pani Dyrektor i wraz z wychowawczynią, Panią Barbarą Popik, rozdała uczniom dyplomy i drobne upominki. Po części oficjalnej odbyły się otrzęsiny, spotkanie zakończyło się dyskoteką szkolną.

Skip to content