Uwaga Mieszkańcy Gminy Komarów-Osada!

Informujemy, że z dniem 19 sierpnia rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej – filia w Zamościu a  także Terenowy Punkt Pomocy Interdyscyplinarnej w Krasnymstawie, które udziela bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia z terenu Gminy Komarów-Osada proszone są o kontakt z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu ewentualnie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, tel. 846153122.

plakat_a3_zamosc.jpg


Skip to content