logoprow1.jpg

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęte zostały prace związane z realizacją projektu „Rozbudowa i remont remizo – świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Koszt inwestycji wynosi ogółem 472 623,34 zł w tym:

– roboty budowlano-montażowe 456 983,34 zł

– dokumentacja i inspektor nadzoru 15 640,00 zł

Postępy prac można śledzić w galerii

Skip to content