90 lecie OSP Ruszczyzna i Gminne Święto StrażakówW historię Ruszczyzny dzień 20 maja 2013 roku zapisał się niecodzienną rocznicą.W tym dniu Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszczyźnie obchodziła 90-lecie swojego istnienia połączone z Gminnym Świętem Strażaka. Uroczystość zainaugurował przemarsz przez miejscowość pododdziałów oraz zaproszonych gości prowadzony przez Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą pod batutą Kapelmistrza Ryszarda Gryciaka. Po złożeniu meldunku i podniesieniu flagi na maszt uroczystą mszę św. w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił proboszcz parafii w Komarowie-Osadzie ks. kanonik Tomasz Bomba, homilię wygłosił ksiądz kanonik Jan Osuch.

     Po Mszy Świętej nastąpiła część oficjalna. Druhna Wiesława Sieńkowska Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP i Wójt Gminy Komarów – Osada powitała zaproszonych gości. Najważniejsze wydarzenia z historii jednostki przedstawił druh Zbigniew Pysiewicz. Ze strony zaproszonych gości popłynęły ciepłe słowa pod adresem pracy i oddania strażaków oraz życzenia następnych jubileuszy.
   Jeden z założycieli polskiej straży pożarnej Bolesław Chomicz pisał „Mundur strażacki, przywdziany nie z nakazu, lecz z wyższych pobudek wewnętrznych każdego uczestnika straży, jest nie tylko ozdobą obywatela, lecz jego chlubą prawdziwą.” To przesłanie w pełni realizują druhowie nie tylko z jednostki OSP w Ruszczyźnie ale i z pozostałych jednostek OSP działających na terenie gminy.
Każdy jubileusz to czas refleksji, zadumy nad tym co było, co jest i co będzie w nadchodzącej przyszłości. Za druhami z Ruszczyzny 90 lat aktywnej strażackiej działalności i niesienia pomocy ludziom w potrzebie. Ich działalności przyświeca hasło „Służyć Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
    W uroczystościach jubileuszowych a także w Gminnym Święcie Strażaka uczestniczyli:przedstawiciel Posła do Parlamentu Europejskiego Arkadiusza Bratkowskiego, Pan Kazimierz Mielnicki Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego, Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Pan Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu, płk Mieczysław Skiba Honorowy Prezes OSP Ziemi Zamojskiej,
Pan Jerzy Pałczyński Przewodniczący Rady Gminy, Pan Stanisław Siek Sekretarz  Gminy, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych z terenu Gminy, poczty sztandarowe, prezesi, naczelnicy i druhowie z jednostek OSP z Gminy Komarów-Osada. Obchody uświetnił koncert w wykonaniu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej oraz Zespołu Śpiewaczego „Ruszczyźnianki”.
Podczas uroczystości druhowie otrzymali medale i odznaczenia za wysługę lat:

Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa
1. Jan Niemczuk s. Jana
2. Bonifacy Smalcuga 
3. Dariusz Piekarczuk
4. Ryszard Krzyżanowski

Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa

1. Ryszard Kmiecik
2. Zbigniew Ochniowski
3. Andrzej Misztal

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa

1. Wojciech Wołek
2. Piotr Pysiewicz
3. Tomasz Dzięgiel
4. Jerzy Smalcuga
5. Janina Niemczuk
6. Maria Pysiewicz c. Kazimierza
7. Maria Pysiewicz c. Feliksa
8. Grażyna Stec
9. Ewa Barczyńska

 Odznakę „Wzorowy Strażak”

1. Łukasz Najda
2. Marcin Najda
3. Damian Syty
4. Piotr Flak
5. Leszek Ciesielski
6. Kamil Stec
7. Sebastian Zaciera

Za wysługę:
60 lat
1. Pysiewicz Ludwik
2. Skrzyński Lucjan
3. Niemczuk Jan s. Jana
4. Ochniowski Antoni
5. Smalcuga Bonifacy

40 lat
1. Niemczuk Henryk
2. Wołek Henryk

30 lat
1. Pysiewicz Zbigniew
2. Kmiecik Ryszard
3. Ciesielski Roman
4. Ochniowski Zbigniew

20 lat
1. Najda Andrzej
2. Kapera Mariusz
3. Skrzyński Piotr
4. Samulak Edward
5. Smalcuga Jerzy

15lat
1. Wołek Wojciech
2. Skrzyński Krzysztof
3. Dzięgiel Tomasz
4. Pysiewicz Piotr
5. Pysiewicz Artur

10 lat
1.Ciesielska Jadwiga

5 lat
1. Najda Łukasz
2. Syty Damian
3. Ciesielski Leszek
4. Flak Piotr


Uroczystość przebiegła w przyjacielskiej, sympatycznej atmosferze, zakończona wspólnym poczęstunkiem.

Skip to content