logo_ziemia_zamojska.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do wzięcia  udziału w konkursie fotograficznym „Ziemia Zamojska w obiektywie ” II edycja . Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu, folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska”.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe m.in. tablet PC, dysk zewnętrzny, boombox oraz wyróżnienia w postaci nagród książkowych.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej

 na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 06.05.2013 – 07.06.2013 r.  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.06.2013 r.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Ziemia Zamojska w obiektywie ”.

Formularz zgłoszeniowy.

Rugulamin

Skip to content