Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do udziału w bezpłatnych jednodniowych warsztatach kulinarnych w ramach realizacji projektu Gotowanie Atrakcją Regionu o akronimie GAR w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW 2007-2013. Warsztaty odbędą się w dniu 15 lutego 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Wolicy Śniatyckiej. Rozpoczęcie od godziny 900

Skip to content