logoprow1.jpg

 

 

 

 

 

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Remont remizo-świetlicy w Śniatyczach.

Projekt dofinansowany  na podstawie umowy nr  00444-6922-UM0300471/10 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego  dnia 16 grudnia   2010 roku.

Całkowity koszt projektu  po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyniósł 468.260,55 złotych w tym dotacja 228.781,00 złotych.

Skip to content