logo_kl.jpg
 logo_ue.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
Piknik edukacyjnyW niedzielne popołudnie  05.08.2012 na boisku szkolnym w Dubie odbył się otwarty dla wszystkich, mieszkańców gminy Komarów-Osada piknik edukacyjny pod hasłem „Zdrowie – Wartość Bezdyskusyjna”.


Niedzielne spotkanie jest  jednym z elementów projektu „Edukacja – To Zdrowie i Sprawność” celem, którego było wzmocnienie inicjatyw edukacyjnych oraz zwiększenie umiejętności zdrowotnych i profilaktycznych wśród mieszkańców gminy. Przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Priorytecie IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach z Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W realizowanym od 01.03.2012r,  wzięło udział 20 uczestników, kobiet i mężczyzn, mieszkańców gminy. Przeszli oni  szkolenia z racjonalnego żywienia, obejmujące zagadnienia bilansowania posiłków, przygotowywania odpowiednich dla schorzeń diet, stosowania zamienników pokarmowych. Uczestnicy otrzymali również możliwość zwiększenia i doskonalenia nabytych umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach aktywności ruchowej, obejmujących praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności, ćwiczeń profilaktycznych i wzmacniających w chorobach cywilizacyjnych. W czasie realizowanych warsztatów uczestnicy wykonywali ćwiczenia wzmacniające obręcz barkową, obręcz biodrową, stawy biodrowe i kolanowe. Wzmacniali swoją kondycję fizyczną i nabywali wytrwałości i konsekwencji w dbałości o kondycję fizyczną i zdrowie. Niedzielny Piknik Edukacyjny stał się  miejscem, gdzie wielu mieszkańców Duba i okolic mogło skorzystać z przygotowanej w ramach projektu oferty edukacyjno- rekreacyjnej.
W ramach zorganizowanych warsztatów tematycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zaprezentowano sposoby udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zaprezentowano przyczyny powstawania uzależnień, powikłań kostno-stawowych. Zorganizowano punkt pomiaru ciśnienia. Dodatkową atrakcją okazała się oferta hipoterapii. Piękne wierzchowce przyciągnęły grono małych i większych wielbicieli bliskiego kontaktu ze zwierzęciem. Trenerzy, którzy prowadzili zajęcia dla uczestników projektu, byli do dyspozycji osób, uczestniczących w imprezie przez cały czas jej trwania. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowano m.in. zajęcia rekreacyjno-aktywizacyjne, możliwość skorzystania z utworzonej w ramach projektu ścieżki zdrowotnej. Wszyscy uczestniczący wykazali swoje zaangażowanie, sprawność i tężyznę fizyczną. Oprócz warsztatów zorganizowano kilka qwizów tematycznych, rozstrzygnięto konkurs wiedzy zdrowotnej natomiast wśród najmłodszych rozstrzygnięto zawody sprawnościowe i zręcznościowe. W piknikowej, rodzinnej atmosferze, przy akompaniamencie muzyki,  w konkursach i zabawach, a także wspólnej degustacji prozdrowotnych potraw przygotowanych przez uczestników projektu, wg przepisów z warsztatów racjonalnego żywienia uczestniczyło ponad sto pięćdziesiąt mieszkańców gminy. Rodzinny klimat sprzyjał zabawie na świeżym powietrzu, pomimo upału nikt z uczestników nie oszczędzał sił, wszak nie od dziś wiadomo, że taniec to jedna z najprzyjemniejszych recept na zdrowie i pogodę ducha. Piknik edukacyjny Zdrowie – Wartość bezdyskusyjna okazał się doskonałym sposobem promowania zdrowego, aktywnego, rodzinnego stylu życia, wzmacniania więzi międzypokoleniowych, ale także integracji mieszkańców, którzy w ciekawy i pożyteczny sposób wspólnie spędzili niedzielne popołudnie.

Opracowała: Teresa Tkaczyk

Skip to content