Gmina Komarów wczoraj i dziś6 czerwca  2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie odbyła się VIII edycja Gminnego Konkursu Regionalnego „Gmina Komarów wczoraj i dziś”. Jego organizatorkami były: pani dyrektor Anna Maryńczak oraz nauczycielki – pani Jolanta Skowronek i pani Teresa Wszoła. Jak zawsze uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół podstawowych: w Komarowie – Osadzie, w Zubowicach, w Antoniówce oraz w Śniatyczach, a także uczniowie gimnazjów: w Komarowie – Osadzie oraz w Zubowicach. Tradycyjnie gościnnie wystąpił zaprzyjaźniony z komarowskim gimnazjum Klub Seniora „Legenda” wraz ze swoim instruktorem muzycznym panem Januszem Bogatko. Swoje prace prezentowały lokalne artystki: pani Ewa Barczyńska oraz pani Urszula Pakuła.


Uczniowie gimnazjów zmagali się w trzech konkurencjach: prezentowali wykonane prace plastyczne (portrety osób mieszkających na terenie gminy i wspierających działalność miejscowych szkół), wiersze promujące poszczególne miejscowości z terenu gminy oraz mieli za zadanie wykazać się wiedzą na temat historii i aktualnych wydarzeń z życia Gminy Komarów – Osada.  

Uczniowie szkół podstawowych mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej (również portretu osoby mieszkającej na terenie gminy i wspierającej działalność miejscowej szkoły) oraz przygotowanie wiersza promującego wybraną miejscowość z terenu gminy.

Wszystkie szkoły znakomicie zaprezentowały się w każdej konkursowej konkurencji, toteż zostały jednakowo wyróżnione pamiątkowymi upominkami, uczniowie – zwycięzcy poszczególnych konkursów – otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe.

Skip to content