Zagrajmy o sukcesOd stycznia 2012 roku grupa 25 uczniów z  klas I Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie uczestniczy w projekcie systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS „ZAGRAJMY O SUKCES”, ukierunkowanym na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Za realizację projektu odpowiedzialne jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Projekt będzie realizowany do 31.08.2013.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, fizyka, chemia), sportowych, informatycznych,  psychologicznych i z języka angielskiego. Zajęcia mają charakter  warsztatów i spotkań grupowych i są prowadzone przez nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie.

Skip to content