Informujemy, że w wyniku realizacji projektu pn.: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego”, w Gminie Komarów-Osada zostało utworzone Centrum Teleinformatyczne.

Centrum Teleinformatyczne znajduje się w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pok. Nr 6 (sekretariat) I piętro.

W ramach utworzonego centrum można skorzystać nieodpłatnie z usług:

·         kserokopiarki,

·         skanera,

·         poczty e-mail.

 

Skip to content