18.05.2010 r. Nowy wodociąg w 4 miejscowościach gminy Komarów – Osada w powiecie zamojskim wybuduje firma z Janowa Lubelskiego. To ona wygrała przetarg, w którym startowało 5 wykonawców.

Inwestycja będzie kosztować prawie 3 miliony złotych. Samorząd zapłaci za nią jednak mniej niż połowę kosztów, bo resztę otrzyma z Unii Europejskiej.

Nowa sieć zostanie wybudowana we wsiach: Janówka Wschodnia, Janówka Zachodnia, Huta Komarowska i Komarów. Mieszkańcy tych miejscowości są podłączeni do wodociągu, ale był on budowany wiele lat temu i obecnie nie spełnia wymaganych norm. Dlatego też konieczna jest  wymieniana sieci, przyłączy i ujęcia wody.

W sumie do nowego wodociągu, który razem z przyłączami będzie mieć ponad 3,5 kilometra długości, zostanie podłączonych około 190 odbiorców.

Umowa z wykonawcą robót ma być podpisana 24 maja. Prace są rozłożone na 2 lata, mają się zakończyć do 25 października przyszłego roku.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content