28.05.2010 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniówce w Gminie Komarów – Osada ma 85 lat. Uroczyste obchody odbyły się 24 maja.

Jubileusz rozpoczęła zbiórka przed remizą w Antoniówce. Potem uczestnicy uroczystości, w asyście Gminnej Orkiestry Strażackiej, przemaszerowali do kaplicy na uroczystą Mszę Świętą, którą w intencji strażaków odprawił ks. Tomasz Bomba. W homilii proboszcz parafii w Komarowie podkreślił szczególną rolę druhów zarówno w życiu społeczności lokalnej jak i kościoła. Zwrócił też uwagę jak wielka odpowiedzialność spoczywa na strażakach, którzy pełnią odpowiedzialną służbę pomagając drugiemu człowiekowi.

Druga część obchodów odbyła się na placu przy Domu Strażaka. W okolicznościowym przemówieniu Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP i jednocześnie Wójt Gminy Komarów – Osada Wiesława Sieńkowska zwróciła uwagę na to, że strażacy dbają nie tylko o bezpieczeństwo, ale także o remizy, które są jednocześnie centrami kultury w małych miejscowościach. Podkreśliła też szczególną rolę żon i matek, które przejmując obowiązki domowe swoich mężów i synów, pozwalają im na pełnienie służby.

Podczas uroczystości odczytano również list od Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka.

Medale i odznaczenia za szczególne zasługi i długoletnią służbę otrzymali m.in.: 97-letni Jan Kantor, 86-letni Jan Helman, 80-letni Stanisław Kuształa i 76-letni Zdzisław Kupiec. Odebrali oni odznaki za 65 lat służby lub Złoty Znak Związku OSP RP.

Obchody uświetniła część artystyczna w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Śpiewaczego „Borowianki” działającego w Kole Gospodyń Wiejskich w Antoniówce.

Wśród gości, którzy uczestniczyli w obchodach byli m.in.: strażacy z pozostałych jednostek OSP w gminie oraz przedstawiciele władz powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatu Zamojskiego.

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content