2.11.2009 r. Na pamiątkę Bitwy pod Komarowem z 1920 roku 31 sierpnia będzie Świętem Kawalerii Polskiej.

Stało się tak dzięki staraniom m.in. władz gminy, Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” oraz innych organizacji i formacji kawaleryjskich. Z inicjatywy prezesa stowarzyszenia Tomasza Dudka o ustanowienie święta wystąpił do Ministra Obrony Narodowej dowódca garnizonu w Warszawie.

Minister obrony wyrażając zgodę na ustanowienie Święta Kawalerii Polskiej podkreślił, że będzie ono „ukoronowaniem historycznej świetności polskiej broni narodowej oraz jej wkładu w rozwój polskiej tradycji orężnej”. Zarządzenie wraz z uzasadnieniem decyzji właśnie dotarło do Urzędu Gminy.

Bitwa pod Komarowem rozegrała się 31 sierpnia 1920 roku, gdy 1 Dywizja Jazdy pod dowództwem pułkownika Juliusza Rommla mimo przewagi liczebnej i lepszego uzbrojenia zwyciężyła sowiecką Armię Konną Siemiona Budionnego. Po polskiej stronie walczyło zaledwie 1,5 tysiąca żołnierzy a po sowieckiej ponad 6 tysięcy. Wojska polskie miały do dyspozycji około 70 karabinów maszynowych i kilkanaście dział, ich przeciwnik 350 karabinów i prawie 50 dział. 

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content