logo_pokl.gif

ueefs_lkolor.jpg

 

 

Od 3 sierpnia 2009 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Maluchy górą” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznane dofinansowanie na realizację projektu w okresie od 3.08.2009 r. do 31.07.2012 r. wynosi 1 353 538,92 zł., wkład własny Gminy Komarów-Osada wynosi – 22 000, 00 zł.

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Komarów-Osada poprzez utworzenie 5 Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w: Komarowie-Osadzie, Śniatyczach, Antoniówce, Dubie, Zubowicach. Cele szczegółowe to między innymi: umożliwienie dostępu do bezpłatnej edukacji, rozpowszechnienie wśród rodziców i społeczności lokalnej wiedzy na temat znaczenia edukacji przedszkolnej dla prawidłowego rozwoju dziecka, umożliwienie dzieciom nauki języka angielskiego, objęcie dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy specjalistyczną opieką logopedyczną i włączenie rodziców tych dzieci w proces korygowania mowy.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat. Zajęcia rozpoczną się 1 września 2009 roku.

Rekrutację do punktów przedszkolnych prowadzą dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych od 7 sierpnia 2009 r . do 17 sierpnia 2009 roku.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 5 – letnie gdyż to one najwcześniej zetkną się z edukacją szkolną.

Wszelkie informacje oraz zapisy można uzyskać:

1) Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie

ul. Kościuszki 2

tel (084) 6153143

2) Szkoła Podstawowa w Śniatyczach

Śniatycze 45

22-435 Komarów-Osada

tel (084) 6153159

3) Szkoła Podstawowa w Antoniówce

Antoniówka 78

22-435 Komarów-Osada

tel (084) 6153294

4) Szkoła Podstawowa w Dubie

Dub 62

22-435 Komarów-Osada

tel ( 084) 6153309

5) Szkoła Podstawowa w Zubowicach

Zubowice 19

22-435 Komarów-Osada

tel ( 084) 6153301

6) Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie

ul. Rynek 15

22-435 Komarów-Osada

tel ( 084) 6153102 w.49

Informację udostępniła: Jolanta Danielewicz

2009-08-07

Skip to content