29 czerwca 2008 r. Tomaszowski Dom Kultury przy współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury zorganizowały XXX Wieczór Prowincjonalny poświęcony życiu i twórczości Pani Heleny Jaworskiej.

Spotkanie miało miejsce w domu kultury w Tomaszowie Lub. Wieczór Prowincjonalny zgromadził przedstawicieli amatorskiego ruchu artystycznego, wśród których znalazł się Roman Mucha – znany grafik. Podczas spotkania nie zabrakło też przedstawicieli z naszej gminy m. In. Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy ludowi. Rozmowom, recytacjom i śpiewom towarzyszyła wystawa prac plastycznych Pani Heleny.

Skip to content