Informujemy, że do 31 października 2022 r. wydłużono termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r.

Wprowadzono także możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r.: suszy, gradu, deszczu nawalny, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

O ww. pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej w terminie do 15 listopada 2022 r.

W związku z powyższym dla zachowania powyższego terminu, należy pilnie zakończyć procedurę składania wniosków o oszacowanie szkód w aplikacji suszowej.

Więcej informacji o pomocy rolnikom można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Skip to content