Mając na względzie dobro naszych uczniów gmina przystąpiła do współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA) do realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Głównym celem adresowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka, czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Podczas zajęć uczniowie poznają zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętności samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami, staną się ambasadorami akcji w rodzinie, środowisku lokalnym zachęcając do badań profilaktycznych. Na czerniaka można zachorować w każdym momencie życia. Nie istnieje limit wieku, po przekroczeniu którego ryzyko czerniaka maleje.

Zasadniczą przyczyną niniejszego stanu jest nadal rozpoznawanie nowotworu w zaawansowanym stadium, co wynika  ze zbyt niskiej świadomości społecznej na temat czerniaka – czym jest, jakie są czynniki ryzyka zachorowania oraz jakie są metody skutecznej profilaktyki. Czerniak to nowotwór złośliwy skóry. Wywodzi się z melanocytów – komórek wytwarzających barwnik zwany melaniną. Melanina sprawia, że skóra ciemnieje w kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowym, czyli np. w kontakcie z promieniowaniem słonecznym czy promieniowaniem stosowanym w solarium. Czerniaki najczęściej pojawiają się na skórze, ale mogą wystąpić także w obrębie ust, nosa czy gałki ocznej.

Program realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie.

Skip to content