W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. W związku z powyższym Gmina Komarów-Osada przyjęła „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”.

Ponadto informuję, że przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Lubelskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Komarów-Osada.

Prosimy mieszkańców gminy Komarów-Osada o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz broszurą informacyjną dotyczącą dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem.

Wójt Gminy Komarów-Osada
/-/ Wiesława Sieńkowska

Profilaktyka jodowa – broszura informacyjna

Skip to content