W niedzielne popołudnie, Jubileusz 10-lecia działalności świętowała Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta, działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie. Uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie orkiestry i ich rodzice, radni Rady Gminy dyrektorzy szkół, przewodniczące KGW odbyło się w Wolicy Śniatyckiej. Uczestników Jubileuszu powitał Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siek i w imieniu Pani Wójt Wiesławy Sieńkowskiej, własnym oraz pracowników SOK, na ręce kapelmistrza Pana Ryszarda Gryciaka przekazał  gratulacje i życzenia dla całej orkiestry.  Wraz z dyrektor SOK Panią Iwoną Pełypyszyn i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Panem Edwardem Schabem, dla wszystkich członków orkiestry wręczył kosz kwiatów i podziękowania za wieloletnią aktywną działalność oraz reprezentowanie gminy na wielu scenach wojewódzkich i krajowych. Pan Sekretarz wyraził uznanie dla muzycznej pasji, którą wielokrotnie podziwiamy. Podczas koncertu życzył dalszej, równie owocnej współpracy oraz inspiracji potrzebnej do rozwoju orkiestry. Podziękowanie dla Władz Gminy i pracowników SOK za wsparcie i wszelką pomoc w imieniu orkiestry złożył Pan Ryszard Gryciak. Podkreślił, że lata ciężkiej, systematycznej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu przynoszą sukces. Zauważył, że dziś wiele osób z naszej orkiestry rozwija swoje talenty w szkołach muzycznych czy też w zawodowych orkiestrach.

Cieszymy się, że Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą prowadzi tak wspaniały, życzliwy i ciepły człowiek, który swoją pasją może zarażać innych.  Talenty młodych,  jak również możliwości instrumentalne, pozwalają uświetniać uroczystości patriotyczne, religijne, festyny i inne.

Skip to content