Komarów-Osada, 2022-08-22

GNUPP.524.5.2022

Informacja

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2022 roku (01.069.2022 r. – 31.12.2022 r.) zadań w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z tereny Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego z terminem składania ofert powierzono:

– zadania w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego – Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim – kwota dotacji 2.440,00 zł.  

(-) Stanisław Siek 

Sekretarz Gminy

Skip to content