Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Komarowie-Osadzie informuje, że 28 sierpnia 2022 w Wolicy Śniatyckiej  na terenie miejsca Pamięci Bitwy pod Komarowem w godzinach 10.00  – 13.00 odbędzie się akcja krwiodawstwa. Krew jest jednym z najpiękniejszych darów jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi. 

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do dzielenia się tym, co mamy najcenniejsze – naszą krwią.

Skip to content