Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza mieszkańców gminy do składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 000 zł. Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie do 30 listopada 2022,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. Nie ma kryterium dochodowego.
W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

W celu usprawnienia przyjmowania i rozpatrywania wniosków prosimy, aby wnioski o wypłatę dodatku węglowego dostarczać do Ośrodka wypełnione oraz dołączyć kopię deklaracji zgłoszenia lub wpisu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Druki wniosków w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Ośrodka.

 

(-)Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

 

Skip to content