Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że od 27.07.2022 r. dostępna jest ministerialna aplikacja: „Zgłoś szkodę rolniczą” za pomocą której, producenci rolni mogą zgłosić suszę w swoim gospodarstwie rolnym:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Instrukcja wypełnienia wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/3b25a605-4ca2-4dff-98ed-d115ffddcb1e

Logowanie do aplikacji odbywa się za pomocą własnego Profilu Zaufanego. Producent rolny w aplikacji suszowej określa zakres oraz stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Do tej aplikacji można wchodzić kilkakrotnie, uzupełniając kolejne zgłoszenia,  aż do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym (wstrzymana została możliwość podpisania wniosku do dnia 17 sierpnia 2022 r.) jednak nie później niż do dnia 15 października 2022r. Wprowadzone dane przez producenta rolnego są weryfikowane automatycznie z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Po wprowadzeniu prawidłowych danych, w aplikacji automatycznie zostanie wygenerowany protokół szacowania strat spowodowanych suszą.

Dodatkowych informacji w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 16 lub telefonicznie (84) 6388643.

 

Wójt Gminy Komarów-Osada

(-)Wiesława Sieńkowska

Skip to content