W niedzielę 26 czerwca 2022 roku w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Komarowie-Osadzie.

Podczas obrad Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Druh Krzysztof Romańczuk i Komendant Gminny Druh Michał Niedźwiedź podsumowali działalność 11 jednostek OSP z terenu gminy. Przedstawiono plan działalności i zamierzeń jednostek OSP na 2022 rok. Podkreślono wzorową działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi, który działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Komarowie-Osadzie.

W zebraniu uczestniczyli zaroszeni goście:

  • bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu,
  • Mieczysław Skiba – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu,
  • Stanisław Sokal – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu i Wójt Gminy Skierbieszów,
  • Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów-Osada i Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Komarowie-Osadzie

Po wysłuchaniu sprawozdań zaproszeni goście podziękowali Druhnom i Druhom strażakom z terenu gminy za pełną gotowość i zdecydowaną postawę podczas akcji ratowniczych, w których ratują życie oraz chronią zdrowie i mienie mieszkańców, nie tylko naszej gminy, ale całego powiatu zamojskiego.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Druh Krzysztof Romańczuk złożył podziękowania na ręce Prezesów i Naczelników dla całej braci strażackiej za wniesiony wysiłek w umacnianie ochrony przeciwpożarowej.

Serdeczne podziękowania skierował do Pani Wójt za wsparcie finansowe, życzliwość oraz zaufanie i zielone światło dla inicjatyw strażaków służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej i całemu Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu za dobrą współpracę. Szczególny aplauz otrzymał nestor pożarnictwa płk Mieczysław Skiba, który jest wzorem do naśladowania dla wszystkich druhen i druhów.

Szczególne podziękowania złożył honorowym dawcom krwi, którzy oddają krew w celu ratowania ludzkiego życia.

Skip to content