1 kwietnia 2022 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nich udział 9 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Turniej składał się z części pisemnej oraz ustnej, a za jego przeprowadzenie odpowiedzialny był Komendant Gminny Druh Michał Niedźwiedź.

Komisja w składzie:

Druh Krzysztof Romańczuk – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Druh Michał Niedźwiedź – Komendant Gminny

Druhna Ewa Barczyńska – Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Druh Bartłomiej Schab – strażak

po przeprowadzonym turnieju ogłosiła wyniki, które przedstawiają się następująco:

Pierwsza grupa wiekowa – szkoły podstawowe kl. I-IV:

I miejsce      Bartłomiej Pałka

II miejsce     Piotr Jarmoła

III miejsce    Przemysław Przybylski

Druga grupa wiekowa – szkoły podstawowe kl. V-VIII:

I miejsce      Anita Salitra

II miejsce     Jakub Przyczyna

III miejsce    Martyna Schab

W etapie powiatowym turnieju, który odbędzie się w Zamościu, naszą gminę będą reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie: Anita Salitra kl. VIII i Bartłomiej Pałka kl. IV.

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w turnieju otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Komarów-Osada Wiesławę Sieńkowską.

Skip to content