W załączeniu informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z s. w Sitnie o możliwości wypełnienia wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Kontakt: sekretariat 84 611 23 39, doradca Pan Jerzy Kietliński tel. 605 883 529.

Skip to content