Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 marca 2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy:

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Wolica Śniatycka numerem 374/1 o powierzchni 0,30 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Śniatycze numerem 78 o powierzchni 0,20 ha;

– część działki oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Tomaszówka numerem 95 o powierzchni 0,80 ha (powierzchnia całkowita działki 0,91 ha);

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 29.03.2022 roku do dnia 19.04.2022 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

Skip to content