Stowarzyszenie „Społeczna Inicjatywa CIS” informuje o efektach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w Gminie Komarów-Osada w okresie 01.2021-10.2021.

Skip to content