Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, odnotowywaną na terenie całego kraju, biorąc pod uwagę treść zaleceń wynikających z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 149),  Urząd Gminy Komarów-Osada wprowadza z dniem 24 stycznia 2022 roku środki zapobiegawcze i ograniczenia w pracy Urzędu.

W sprawach pilnych Petenci będą konsultowani w Punkcie Informacyjnym na parterze Urzędu, przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności oraz wymogów sanitarnych.

Interesantom przypominam o ustawowym obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowaniu rąk.

Ponadto proszę Mieszkańców Gminy Komarów-Osada o ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw drogą telefoniczną:

  • 84 615 31 02 lub 84 638 86 51– centrala, Sekretariat Urzędu Gminy Komarów-Osada,
  • 84 638 86 55 lub 84 638 86 44 – księgowość,
  • 84 638 86 45 – odpady, woda, zagospodarowanie przestrzenne, mienie komunalne,
  • 84 638 86 41, 84 638 86 42 – podatki i opłaty od środków transportu,
  • 84 615 31 13, 84 638 86 34 – dowody osobiste, ewidencja ludności,
  • 84 638 86 50 – drogi, inwestycje, wycinka drzew,
  • 84 638 86 43 – ochrona środowiska.

lub drogą elektroniczną:

adres e-mail: poczta@komarow.pl, ePUAP – /komarow_osada/SkrytkaESP

Informuje, że przy wejściu do siedziby Urzędu Gminy udostępniona została skrzynka na korespondencję, w której można umieszczać dokumenty.

Proszę też, o dokonywanie należnych wpłat poprzez bankowość elektroniczną na właściwe konta Urzędu Gminy

Należności z tytułu podatków i opłat oraz realizacji obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wynikającej z zapisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej można wpłacać wyłącznie na konto :

Urząd Gminy Komarów-Osada

Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość o/Komarów
98 9644 0007 2001 0050 0539 0002

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

PBS ZAMOŚĆ O/KOMARÓW Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

 

Numery kont na wpłaty podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdują się również na decyzjach podatkowych oraz w zawiadomieniach o wysokości opłat.

Sytuacja epidemiologiczna wymusza ograniczenie kontaktów osobistych, również przy poborze podatków i opłat przez sołtysów, dlatego apeluję o udzielenie pomocy osobom starszym w dokonywaniu płatności drogą elektroniczną.

Uwaga:

Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia zarażenia koronawirusem jest ograniczenie kontaktu z innymi osobami. Zachęcam do zaszczepienia się. Poddanie się szczepieniu uchroni nasze życie, które jest dla nas najcenniejszym darem.

Przepraszam za niedogodności i liczę na Państwa zrozumienie.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Skip to content