Samorządowy Ośrodek Kultury zaprasza do zabawy konkursowej  na „Laurkę dla Babci i Dziadka”.

Konkurs adresowany jest do dzieci w przedziale wiekowym 4 – 15 lat z terenu Gminy Komarów-Osada.

Przedmiotowa laurka może być wykonana w dowolnej technice i w dowolnym formacie. Należy dołączyć życzenia, które również  będą podlegać ocenie.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

  • Przedszkola i klasy 0
  • Klasy I-IV
  • Klasy V-VIII

Prace konkursowe należy dostarczyć do Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie do dnia 18.01.2022 r. włącznie. Po rozstrzygnięciu prac, wyniki będą podane na stronie gminy oraz SOK.

Organizatorzy poinformują telefonicznie o sposobie odbioru dyplomów i nagród.

Do prac należy dołączyć wypełnioną metryczkę wg. wzoru:

Do pobrania

Klauzula informacyjna

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

…………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika

 

…………………………………………………………

Klasa

 

……………………………………………………………

Szkoła

 

……………………………………………………………

Telefon kontaktowy opiekuna

Skip to content