Szanowni Państwo

Informujemy, że podczas sesji Rady Gminy Komarów-Osada w dniu 17 listopada 2021 r. zostało przyjęte stanowisko w sprawie negatywnej opinii dla przebiegu projektowanych Linii Kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec.

Rada Gminy Komarów-Osada negatywnie zaopiniowała projekt przebiegu przez teren Gminy Komarów-Osada linii kolejowych dużych prędkości w wariantach przedstawionych w ramach prowadzonych konsultacji społecznych i wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planowanego przebiegu tej kolei przez teren Gminy Komarów-Osada, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.

Cała treść uchwały dostępna jest poniżej.

Ponadto informujemy, że w dniu 9 listopada 2021 r. na terenie gminy w 6 świetlicach wiejskich w miejscowościach: Wolica Śniatycka, Śniatycze, Dub, Zubowice, Komarów-Wieś i Janówka odbyły się spotkania z mieszkańcami gminy w ramach konsultacji społecznych dotyczących planowanej „Budowy linii kolejowej Nr 54 na odcinku Trawniki – Krasnystaw i Nr 56 na odcinku Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”.  

Podczas spotkań przedstawiciele firmy Egis Poland Sp. z o.o. oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego informowali o zakresie planowanej inwestycji, przedstawili wstępne warianty przebiegu planowanej linii kolejowej oraz harmonogram planowanych prac. Mieszkańcy gminy mogli się włączyć w konsultacje społeczne poprzez zapoznanie się z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej gminy pod adresem www.komarow.pl w zakładce ogłoszenia Poznaj plany przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy Komarów-Osada lub pod adresem:  www.cpk.pl w zakładce konsultacje społeczne dla inwestycji kolejowych. Pod wskazanymi adresami zostały zamieszczone również mapy proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej, a także zamieszczona została ankieta konsultacyjna za pomocą której można było wyrazić swoje opinie na temat planowanej inwestycji.

Poniżej treść stanowiska Rady Gminy Komarów-Osada

 

Skip to content