Gmina Komarów-Osada informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub,
  2. o stopniu umiarkowanym lub,
  3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

W czym pomoże asystent?

 1. w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. w załatwianiu spraw urzędowych,
 4. w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 5. w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W związku z powyższym, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Komarów-Osada do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.11.2021r. pod nr tel. 84 615 31 22 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu

 

Skip to content