W związku aplikowaniem przez Gminę Komarów-Osada w konkursie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 informujemy, że do dnia 04.11.2021r. osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą  składać  wnioski.

Program zakupu sprzętu komputerowego dotyczy głównie wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR-ów. Gmina Komarów-Osada znajduje się na liście Gmin uprawnionych do aplikowania o środki.

Osoby zainteresowane, proszone są o składanie Oświadczeń wraz z załącznikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie  tel. 84 615 31 22.

Termin składania oświadczeń: do dnia 04.11.2021r.

DO POBRANIA:

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie dla ucznia pełnoletniego

Informacja o wyborze sprzętu

Klauzula informacyjna

 

 

 

 

Skip to content