W niedzielę 17 października 2021 roku w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy delegatów Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Komarowie-Osadzie.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Mieczysław Skiba – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, st. kpt. Mateusz Kozłowski – przedstawiciel Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów-Osada.

Podczas zjazdu Prezes Krzysztof Romańczuk odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP za lata 2016-2021, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP przedstawił Druh Krzysztof Małyska jej Przewodniczący.

Długoletni Komendant Gminny Piotr Grząśko złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Wszyscy obecni na zjeździe oklaskami podziękowali Komendantowi za 46-letnią, pełną oddania służbę.

Po omówieniu bieżących spraw, dotyczących działalności OSP, przyjęciu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego za minioną kadencję przystąpiono do wyborów nowego Zarządu.

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Komarowie-Osadzie na swoim pierwszym posiedzeniu kadencji 2021-2026 ukonstytuował się następująco:

Prezes                   – Krzysztof Romańczuk

Wiceprezes            – Stanisław Burcon

Wiceprezes            – Józef Pawliszak

Komendant Gminny- Michał Niedźwiedź

Sekretarz               – Aneta Masłowska

Skarbnik-kronikarz  – Ewa Barczyńska

Członek prezydium – Iwona Pełypyszyn

Członek prezydium – Stanisław Siek

Członek zarządu     – Sebastian Jakubiak

Członek zarządu     – Wojciech Kudyk

Członek zarządu     – Jacek Masłowski

Członek zarządu     – Dariusz Panas

Członek zarządu     – Dariusz Piekarczuk

Członek zarządu     – Kazimierz Piskorz

Członek zarządu     – Zbigniew Pysiewicz

Członek zarządu     – Andrzej Saputa

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący    – Piotr Grząśko,

Sekretarz               – Lucyna Baryła,

Członek                  – Krzysztof Małyska

 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Komarowie-Osadzie Uchwałą Nr 6/2021 nadał Druhowi Piotrowi Grząśko godność Honorowego Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Komarowie-Osadzie.

Na zakończenie Prezes ZOG ZOSP RP w Komarowie-Osadzie podziękował wszystkim za przybycie i zaangażowanie w przeprowadzenie zjazdu.

 

Skip to content