Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 12 października 2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia:

Śniatycze, część nieruchomości (parter budynku) po byłej szkole podstawowej o powierzchni 319 m 2 , z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia „W Dobrej Wierze”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 12.10.2021 roku do dnia 02.11.2021 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

Skip to content