Wójt Gminy Komarów-Osada informuje o naborze wniosków na usuwanie w 2021 roku wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych proszone są w terminie do 7 września 2021 roku złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, lub telefonicznie pod numerem 84 615 31 02 lub 84 638 86 50.

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Do pobrania:

Do zapoznania:

Skip to content