Szanowni rolnicy.

Zgłaszanie szkód w uprawach spowodowanych przez grad oraz deszcz nawalny w dniu 9.08.2021 r. Ze względu na usprawnienie prac komisji szacującej straty w uprawach rolnych, wnioski o szacowanie strat, należy składać do dnia 20 sierpnia 2021r.

Wnioski zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach, dostępnych w Urzędzie Gminy Komarów-Osada oraz w BIP na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Lublinie i na stronie Gminy Komarów-Osada.

Wnioski o szacowanie strat w zakresie powierzchni upraw oraz produkcji zwierzęcej muszą być wypełnione zgodnie z danymi  we wniosku złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który należy udostępnić do wglądu komisji.

 

Komarów-Osada 9.08.2021r.

Załączniki:

1. Wniosek o oszacowanie strat

2. Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt

3. Oświadczenie susza

Skip to content