Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej. Wówczas wydrukowany i wypełniony dokument należy przesłać listownie albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.

Formularze deklaracji do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq (Formularz A – budynki i lokale mieszkalne, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne).

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niewypełnienie obowiązku w ustalonym terminie grozi grzywna.

Na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła lub spalania paliw, które zostało uruchomione przez 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji można uzyskać:

https://zone.gunb.gov.pl/

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

djembed

 Klauzula Informacyjna 

Skip to content