Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że gmina zamierza ponownie ubiegać się o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani pozbyciem się w sposób ekologiczny i przyjazny środowisku odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag proszeni są o wypełnienie ankiety, w której należy podać informacje o rodzajach i ilościach posiadanych do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Wypełnione ankiety, których formularz można pobrać na stronie www.komarow.pl, u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w siedzibie Urzędu, należy dostarczyć do tutejszego Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2021 roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku projekt będzie realizowany w 2022 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 84 6153102 lub 84 6388643.

Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w projekcie.

Wójt Gminy Komarów-Osada

(-) Wiesława Sieńkowska

Do pobrania:

Ankieta

Skip to content