Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej

realizuje  projekt :

„Trening mieszkaniowy – drogą ku samodzielności II”

od 26.03.2021 roku  do 31.03.2022 roku

 

 współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

  1. Kierunek pomocy: 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  2. Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
  3. Nazwa zadania: Zadanie 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu zamojskiego (z gmin: Komarów-Osada, Miączyn, Sitno, Łabunie) poprzez zastosowanie innowacyjnej metody terapeutyczno-treningowej – gra w życie podczas treningów mieszkaniowych w mieszkaniu treningowym od 26.04.2021r.  do 31.03.2022 r.

 

Miejsce realizacji: Śniatycze 45

                              22-435 Komarów-Osada

Biuro projektu: Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej

                          Wolica Brzozowa 22A

                          22-435 Komarów-Osada

Skip to content