Wójt Gminy Komarów-Osada informuje o naborze wniosków na usuwanie w 2021 roku wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych proszone są w terminie do 9 lipca 2021 roku złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, lub telefonicznie pod numerem 84 6153102 lub 84 6388643.

 

Do pobrania:

 

Do zapoznania:

Skip to content