Komarów-Osada 30.04.2021

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CENY WODY

W związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 26 marca 2021 roku Znak: LU.RZT.70.56.2021.MW z dniem 26 kwietnia 2021 roku zmianie ulega cena wody z wodociągów będących własnością gminy Komarów-Osada.

Wysokość ceny netto za dostarczoną wodę od dnia 26.04.2021 roku wynosi 2,86 zł.

Do powyżej wymienionej stawki zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących przepisów (obecnie 8%).

 

Wójt Gminy

(-) mgr Wiesława Sieńkowska

Skip to content