Informujemy, że 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Powyższe ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa.

Z treścią przyjętej uchwały można zapoznać się pod adresem: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1606209

Przyjęta uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw.

Ww. uchwała wchodzi w życie 1 maja 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/uchwala-antysmogowa-uchwalona/ 

Skip to content