W załączeniu informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z s. w Sitnie o możliwości wypełnienia wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Skip to content