Od 18 stycznia br. trwają bezpłatne zajęcia w ramach projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: modeLowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – efektywne polityki publiczne rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Gmina Komarów-Osada jako jedna z 20 gmin w kraju otrzymała grant na kwotę 183 896,00 złotych na jego realizację. Ośrodkiem LOWE jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie. Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w naszej gminie są osoby dorosłe, w tym rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny. Mimo utrudnień związanych z pandemią w kursach, szkoleniach, warsztatach uczestniczyło ponad 100 mieszkańców naszej gminy. Zakończyły się zajęcia z psychologiem „Kompetencje społeczne kluczem do kompetencji rodzicielskich” oraz warsztaty „Rękodzieło moja pasja”.  Trwają szkolenia z matematyki, informatyki, języka angielskiego i spotkania z kosmetyczką.

Poniżej fotorelacja z przeprowadzonych zajęć.

Skip to content