Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Skip to content